Game & Hunting Club Scandinavia +46 707 53 27 44

Jägarexamen komplett (3 dagar)

Vår 3-dagars intensivkurs till jägarexamen sker med Svenska Jägareförbundets utbildningsmaterial och genomförs vid Varpsunds skjutbanor norr om Bålsta samtliga prov genomförs på Roslagens Jaktskytteklubb, Norrtälje.  

Vid kurstillfället har vi anläggningarna för oss själva, vilket ger mycket tid på skjutbanorna utan stress eller onödig väntan. Vi tillhandahåller vapen och övningsammunition under kursen.

Hunter Degree Course English (3 days)

Complete 3-day intensive course in English for the Swedish Hunting License. Includes theory, shooting practice and exams. After completing the course, you have the hunting certificate in your hand. 

The course is conducted at Varpsunds shooting range north of Bålsta. The practical exams are conducted at Roslagens Jaktskytteklubb in Norrtälje. Weapons and ammunition will be provided. 

Jägarexamen endast skytte (2 dagar)

Detta är kursen för dig som redan har genomfört teoridelen av kurs till Jägarexamen och behöver skytteträning  / praktiska proven. 

Kursen innehåller träning i hagel- och kulskytte samt praktiska prov för jägarexamen. Vid kurstillfället har vi anläggningarna för oss själva, vilket ger mycket tid på skjutbanorna utan stress eller onödig väntan.  Vi tillhandahåller vapen och övningsammunition under kursen.

De praktiska momenten genomförs vid Varpsund skjutbana. Samtliga praktiska prov genomförs på Roslagens Jaktskyttebana norr om Norrtälje.

Plats i jaktlag. Komplett jaktklubb för jakt, viltvård och jaktmarksförvaltning

Vår strävan är att förvalta jaktmarker som erbjuder omväxlande och exklusiv jakt med god vilttillgång. 

Vi värnar om att viltstammarnas sammansättning och geografiska spridning grundas på faktiska förhållanden. Vi bidrar genom ett väl fungerande viltrapporteringssystem och genom återkommande inventeringar av viltstammarna på de områden som vi förvaltar. Höga krav ställs på att jakt sker på ett etiskt sätt. Vi arbetar för att i ökad utsträckning intressera unga människor, både män och kvinnor, för jakt och viltvård. 

Vår målsättning är att skapa en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling och biologisk mångfald - för såväl det jaktbara viltet som för övrig flora och fauna. Jakten är en del av den praktiska viltvården och ska bedrivas i enighet med vår långsiktiga målsättning.